Cuộc phỏng vấn đầu tiên với ông Park Hang Seo – Huấn luyện viên trưởng ĐT Việt Nam

Cuộc phỏng vấn đầu tiên với ông Park Hang Seo – Huấn luyện viên trưởng ĐT Việt Nam. Ông Park Hang Seo đã cùng đặt bút ký kết bản hợp đồng để ông…

Posted in: SEO

Leave a Reply